TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố  MARIA VŨ THỊ HOA,

Thân mẫu Nữ tu Têrêsa-Maria Nguyễn Thị Tuất,

thuộc Hội dòng Thừa sai Trinh Vương,

đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia,

Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Di Linh,

lúc 21 giờ 00, thứ năm, ngày 27.8.2009

hưởng thọ 66 tuổi.

Nghi lễ nhập quan cử hành tại tư gia,

lúc 08 giờ 00, thứ sáu, 28.8.2009.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Hòa Ninh, Hạt Di Linh,

lúc 08 giờ 00, thứ bảy, 29.8.2009.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo khu I, Giáo xứ Hòa Ninh.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện,

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo.

Mục Lục Cáo Phó