HỘI DÒNG MTG. ĐÀLẠT

115, Lê Lợi – Lộc Thanh

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kính báo :

 

 

Nữ tu MARIA TRẦN THỊ RẠNG

Sinh ngày 23 tháng 01 năm 1928 tại Vĩnh  Lộc, Thanh Hoá,

Khấn Lần Đầu ngày 23 tháng 01 năm 1949,

Khấn Trọn Đời ngày ngày 02 tháng 02 năm 1956,

Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 23 tháng 01 năm 1974,

Kim Khánh Khấn Dòng ngày 23 tháng 01 năm 1999,

Ngọc Khánh Khấn Dòng 20 tháng 6 năm 2009,

đã được Chúa gọi về lúc 0 giờ 00

ngày 30 tháng 8 năm 2009

tại Nhà Hưu Dưỡng Hội Dòng,

hưởng thọ 81 tuổi – 60 năm Khấn Dòng

Nghi thức tẩm liệm lúc 16 giờ 00, Chúa nhật, 30 tháng 8 năm 2009

Thánh lễ An Táng lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2009,

tại Nguyện Đường Nhà Hưu Dưỡng Hội Dòng.

An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị MARIA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.     

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ.

                                                                                                  

                                                                    Kính báo

                                                          Hội Dòng MTG. Đàlạt


Mục Lục Cáo Phó