TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố Vincentê ĐỖ VĂN HÓA,

Thân phụ Nữ tu Catarina Đỗ Thị Mai Thảo,

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt

đang phục vụ tại Cộng đoàn Bảo Lộc,

đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 00, thứ hai, 21.9.2009,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng,

hưởng thọ 69 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm cử hành tại tư gia,

lúc 18 giờ 00, thứ hai, 21.9.2009.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc,

lúc 04 giờ 30, thứ tư, 23.9.2009.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố VINCENTÊ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo


Mục Lục Cáo Phó