HỘI DÒNG MTG. ĐÀLẠT

115, Lê Lợi – Lộc Thanh

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kính báo :

 

 

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ THUẬN

Sinh ngày 02 tháng 01 năm 1927 tại Hà Nam Ninh,

Khấn Lần Đầu ngày 16 tháng 7 năm 1959,

Khấn Trọn Đời ngày ngày 01 tháng 5 năm 1965,

Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 16 tháng 7 năm 1984,

Kim Khánh Khấn Dòng ngày 03 tháng 6 năm 2009,

đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ 15,

ngày 15 tháng 10 năm 2009,

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng,

hưởng thọ 82 tuổi – 50 năm Khấn Dòng.

Nghi thức tẩm liệm lúc 16 giờ 00, thứ sáu, 16 tháng 10 năm 2009.

Thánh lễ An Táng lúc 06 giờ 30, thứ bảy, 17 tháng 10 năm 2009,

tại Nguyện Đường Nhà Hưu Dưỡng Hội Dòng.

An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị ANNA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ.

                                                                                                  

                                                 Kính báo

                                       Hội Dòng MTG. Đàlạt

 


Mục Lục Cáo Phó