TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG


 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố CATARINA NGUYỄN THỊ NGUYỆT,

sinh năm 1917 tại Ninh Bình.

Thân mẫu

Cha Micae Trần Đình Quảng

Giám Đốc Chủng Viện Minh Hòa,

và Nữ tu Têrêsa Trần Thị Kim Hoa,

thuộc dòng Mến Thánh Giá Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 30 sáng thứ ba 15.12.2009,

tại tư gia, Giáo sở Thánh Tâm Đàlạt,

hưởng thọ 93 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 14 giờ 30 thứ ba 15.12.2009

tại Chủng Viện Minh Hòa,

51, Vạn Kiếp, Phường 8, Đàlạt.

Thánh lễ an táng tại Nhà nguyện Chủng Viện Minh Hòa

lúc 6 giờ 30, thứ năm ngày 17.12.2009

do Đức Giám mục Giáo Phận chủ sự.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu Đàlạt.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố CATARINA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

 
 


Mục Lục Cáo Phó