DI ẢNH
Linh Mục GIUSE DƯƠNG NGỌC CHÂU

3/3/1942 - 30/3/2009

"...Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi: "Ngươi là tôi tớ Ta, Ta đã chọn ngươi, Ta đâu ruồng bỏ. .." (Is. 42,9)