TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ANNA NGUYỄN THỊ QUẾ,

sinh năm 1920.

Thân mẫu Nữ tu Maria Mai Thị Nhẫn

thuộc Hội dòng Mến Thánh Gíá Gò Vấp,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 30, thứ bảy, 16.01.2010,

tại tư gia, Giáo xứ An Hòa, Đức Trọng

hưởng thọ 90 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 07 giờ 00 Chúa Nhật, 17.01.2010.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ An Hòa, Đức Trọng

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 18.01.2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ An Hòa, Đức Trọng.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo