HỘI DÒNG MTG. ĐÀLẠT

115, Lê Lợi – Lộc Thanh

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kính báo :

 

 

Nữ tu MAT-TA TRẦN THỊ CÔNG

Sinh ngày 08 tháng 3 năm 1918 tại Thọ Xuân – Thanh Hoá,

Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1938,

Khấn Trọn Đời ngày ngày 02 tháng 02 năm 1944,

Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1963,

Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1988,

Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2008

đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 00,

ngày 03 tháng 3 năm 2010,

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng,

hưởng thọ 92 tuổi – 72 năm Khấn Dòng.

Nghi thức tẩm liệm lúc 06 giờ 00, thứ năm, 04 tháng 3 năm 2010.

Thánh lễ An Táng lúc 06 giờ 30, thứ sáu, 05 tháng 3 năm 2010,

tại Nguyện Đường Nhà Hưu Dưỡng Hội Dòng.

An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị MAT-TA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ.

 

                                                 Kính báo

                                       Hội Dòng MTG. Đàlạt


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông