TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊSA ĐẶNG THỊ TRANG,

Thân mẫu Nữ tu Têrêsa Phạm Thiên An

thuộc Hội dòng Camêlô,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 03 giờ 20, Chúa Nhật, 28.02.2010,

tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Florida – Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ An Hòa, Đức Trọng

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 15.3.2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ An Hòa, Đức Trọng.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố TÊRÊSA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

 


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông