Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Đàlạt

17, Nguyễn Trãi – Lộc Thanh

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

 

 

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận Đàlạt

xin trân trọng kính báo :

Thầy GIUSE TRẦN CUNG TIẾN

Sinh năm 1921, tại Kim Sơn, Ninh Bình.

Đã được Chúa gọi về Nhà Chúa lúc 11 giờ 30,

thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010 ;

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận Đàlạt,

17, Nguyễn Trãi – Lộc Thanh – Bảo Lộc.

Hưởng thọ 89 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại Nhà Nghỉ Dưỡng,

lúc 10 giờ 00, thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

lúc 05 giờ 00, thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2010.

An táng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Thầy GIUSE

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

                   Thay mặt Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận Đàlạt.

                              Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông