TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố AGATA ĐÀO THỊ CẦN,

Thân mẫu Thầy Giuse Hoàng Đình Phú

Chủng sinh Giáo phận Đàlạt,

hiện đang theo học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse

Cơ sở II, Giáo phận Xuân Lộc

đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 05,

thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc.

Hưởng thọ 69 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 17 giờ 30,

thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc

lúc 06 giờ 30, thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Phường Lộc Phát, Bảo Lộc.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố AGATA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông