TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin từ Đan Viện Châu Sơn :

Cụ Cố Tôma Aquinô NGUYỄN HỮU THẢO,

Thân phụ Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Văn Giang,

Đan sĩ Đan viện Châu Sơn Đơn Dương,

Thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 45 phút,

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Nghĩa Mỹ, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Hưởng thọ 72 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 05 giờ 30,

thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2010

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Mỹ, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

lúc 08 giờ, thứ năm, ngày 29 tháng 4 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang giáo xứ Nghĩa Mỹ.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố TÔMA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

 


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông