TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố Gioan Baotixita TRẦN HẢI DƯƠNG,

Thân phụ Nữ tu Maria Trần Thị Minh Hiếu,

thuộc Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo (ICM).

đã an nghỉ trong Chúa lúc 06 giờ 40,

Chúa nhật, ngày 02 tháng 5 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc

lúc 05 giờ 00, thứ tư, ngày 05 tháng 5 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Phúc Lộc, Bảo Lộc.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố Gioan Baotixita sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báoTrang Cáo Phó & Hiệp Thông