HIỆP THÔNG

 

Cụ Cố Maria TRẦN THỊ CHUỘNG,

Thân mẫu anh Giuse Lê Hồng Tinh

Cộng tác viên web simonhoadalat.com

đã an nghỉ trong Chúa lúc 03 giờ 30,

Thứ Ba, ngày 18 tháng 5 năm 2010,

tại tư gia Giáo xứ Gioan, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 96 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Gioan, Giáo hạt Bảo Lộc

lúc 05 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Gioan, Bảo Lộc.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Ban Truyền Thông

 

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông