TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố AUGUSTINÔ ĐINH VĂN THẮNG,

Thân phụ các nữ tu :

Têrêxa Đinh Thị Khanh,

Anna Đinh Thị Chuẩn

Maria Đinh Thị Ấn,

thuộc Hội Dòng Trinh Vương Thừa Sai Đức Mẹ,

đã an nghỉ trong Chúa,

thứ ba, ngày 01 tháng 6 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Thượng Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 99 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thượng Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc,

lúc 07 giờ 00, thứ hai, ngày 07 tháng 6 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố AUGUSTINÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

 


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông