TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA NGUYỄN THỊ NA,

Thân mẫu Nữ tu Maria Nguyễn Thị Phúc Hương,

thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 00,

thứ hai, ngày 07 tháng 6 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Quảng Lâm, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 79 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Quảng Lâm, Giáo hạt Bảo Lộc,

lúc 05 giờ 00, thứ năm, ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Quảng Lâm, Giáo hạt Bảo Lộc.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông