TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA MAI THỊ HẠNH,

Thân mẫu Cha ANTÔN VŨ CAO NGUYÊN,

Phụ tá Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Di Linh

đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 00,

thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 86 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc,

lúc 17 giờ 30, thứ sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2010

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc,

lúc 06 giờ 30, thứ hai, ngày 28 tháng 6 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông