TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố Têrêsa BÙI THỊ TUYẾT (Cụ Cố Mạch),

Thân mẫu Nữ Tu MARIA NGUYỄN THỊ TƯƠI,

thuộc Hội Dòng MTG. Gò Vấp

đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 00,

thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Bình, Giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 96 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Thanh Bình, Đức Trọng,

lúc 16 giờ 00, thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2010

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình, Đức Trọng,

lúc 05 giờ 30, thứ sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Bình, Đức Trọng.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố TÊRÊSA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông