TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA NGUYỄN THỊ LIỄU,

Thân mẫu Cha PHÊRÔ PHẠM AN NHÀN,

Quản xứ Giáo xứ Cát Tiên, Giáo hạt Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 22 giờ 10,

thứ tư, ngày 04 tháng 8 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Hóa Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Hòa Phát, Giáo hạt Bảo Lộc,

lúc 05 giờ 30, thứ sáu, ngày 06 tháng 8 năm 2010

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Hòa Phát, Giáo hạt Bảo Lộc,

lúc 07 giờ 30, thứ bảy, ngày 07 tháng 8 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Hòa Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông