Tòa Giám Mục Đàlạt

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt,

Linh tông và huyết tộc,

kính báo :

 

Cha ĐAMINH TRẦN ĐỨC TUẤN

Quản xứ Giáo xứ Phú Hiệp, Giáo hạt Di Linh, Giáo Phận Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 45, Chúa Nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2010

tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. HCM,

hưởng thọ 87 tuổi, 57 năm linh mục.

Cha ĐAMINH sinh năm 1923,

tại Thạch Bi, Hưng Nghĩa, Nam Định.

Thụ phong linh mục năm 1953 tại Địa Phận Bùi Chu.

Phó xứ Phước Tỉnh, Bà Rịa, Vũng Tàu từ 1954 –1956,

Quản xứ Phú Hiệp từ năm1956 đến nay.

 

Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm lúc 08 giờ 00,

thứ hai, ngày 23 tháng 08 năm 2010,

tại Giáo xứ Phú Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng,

do Cha Quản hạt Di Linh chủ sự.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Phú Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng,

lúc 09 giờ 30, thứ tư, ngày 25 tháng 08 năm 2010,

do Cha Giám Quản Giáo Phận chủ sự.

An táng tại Giáo xứ Phú Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố ĐA MINH sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đàlạt

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.

 

 

 

Xin Quý Cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Cố Đaminh theo luật Giáo phận.