TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ DƯƠNG VINH,

Thân phụ Nữ Tu MARIA DƯƠNG THỊ SƠN VÂN,

thuộc Cộng đoàn Hòa Nam – Di Linh,

Hội Dòng MTG. Đàlạt

đã an nghỉ trong Chúa,

thứ năm, ngày 26 tháng 8 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Phú Long, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hưởng dương 57 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Long, Gp. Ban Mê Thuột,

lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 30 tháng 8 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Long, Gp. Ban Mê Thuột.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố PHÊRÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông