TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANÊ HOÀNG THỊ CẨN,

Thân mẫu Nữ Tu Têrêxa HỒ THỊ XUÂN BÍCH,

thuộc Cộng đoàn Trinh Vương,

Hội Dòng MTG. Đàlạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ 00

thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hưởng thọ 65 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hòa, Gp. Ban Mê Thuột,

lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hòa, Gp. Ban Mê Thuột.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố ANÊ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo