TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố Maria BÙI THỊ HIỂN,

Thân mẫu Nữ Tu Maria LÊ THỊ NGỌC BÌNH,

thuộc Cộng đoàn Thanh Hải,

Hội Dòng MTG. Đàlạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 05 giờ 00

thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Vinh Đức, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hưởng thọ 64 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Đức, Gp. Ban Mê Thuột,

lúc 14 giờ 00, thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Đức, Gp. Ban Mê Thuột.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo