TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA TRẦN THỊ CHÈ,

Thân mẫu cha GIUSE TRẦN VĂN ĐÌNH,

Quản xứ Lâm Phát, hạt Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 30

thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Hưởng thọ 90 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 10g00 thứ bảy, 16.10.2010

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc

lúc 10 giờ, thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Thanh.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

 

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông