TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố Gioan Boscô  VŨ HOÀI TÂM,

Thân phụ Nữ Tu MARIA VŨ HOÀI VÂN,

thuộc Cộng đoàn Hàng-Xanh,

Tu Hội Tận Hiến Nữ,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 30

thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Tân-Hà, Giáo Hạt Bảo-Lộc.

Hưởng thọ 71 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân-Hà,

lúc 05 giờ 00, thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân-Hà.

Xin Quý Cha, nếu được, đến dâng Thánh Lễ Đồng Tế

và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Gioan Boscô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông