TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA MAI THỊ SƯỢI,

Thân mẫu Cha ĐAMINH CAO THÀNH THÁI,

Cộng đoàn Chúa Cứu Thế Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 15,

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 80 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến,

lúc 18 giờ 00, thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến,

lúc 06 giờ 30, thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến.

Xin kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố MARIA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

 

 

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông