TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ MẠNH,

Thân mẫu

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ VUI,

Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp ;

Và Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ CẨM PHƯỢNG,

Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 01 giờ 00,

thứ tư, ngày 08 tháng 12 năm 2010,

tại tư gia, Giáo xứ An Hòa, Giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 75 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ An Hòa,

lúc 06 giờ 00, thứ năm, ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ An Hòa,

lúc 05giờ 00, thứ sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2010.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ An Hòa.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Bà Cố MARIA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

 





Trang Cáo Phó & Hiệp Thông