TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ĐAMINH NGUYỄN VĂN HUỞNG,

Thân Phụ Thày ĐAMINH NGUYỄN MẠNH SƠN

Chủng sinh Khóa 6 Chủng Viện Minh Hòa Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 02 giờ 20, thứ bảy, ngày 05 tháng 2 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Lạc Sơn, Giáo hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc.

Hưởng thọ 79 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Lạc Sơn,

lúc 08 giờ 00, thứ ba, ngày 08 tháng 2 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lạc Sơn.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố ĐAMINH sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông