TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố GIUSE VŨ ĐỨC LÂM,

Thân Phụ Nữ tu ANNA VŨ THỊ NỮ TRINH,

thuộc Hội Dòng NỮ TỲ THÁNH THỂ VIỆT NAM

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 15,

ngày 14 tháng 02 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Bình, Giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 79 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình,

lúc 05 giờ 00, thứ tư, ngày 16 tháng 02 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Bình.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

 


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông