HỘI DÒNG MTG. ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Lộc Thanh

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kính báo :

 

 

Nữ tu CATARINA TRẦN THỊ TẢO

Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1927 tại Tân Hải – Thanh Hoá,

Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1949,

Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1956,

Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1974,

Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1999,

Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2009,

đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 15,

ngày 22 tháng 01 năm 2011,

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng,

hưởng thọ 84 tuổi – 62 năm Khấn Dòng.

Nghi thức tẩm liệm lúc 06 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 01 năm 2011

Thánh lễ An Táng lúc 06 giờ 30,

thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2011

tại Nguyện Đường Hội Dòng (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – Bảo Lộc).

An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Cha Giám Quản,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị CATARINA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

 

Kính Báo

Hội Dòng MTG. ĐàlạtTrang Cáo Phó & Hiệp Thông