TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố TÊRÊXA NGUYỄN THỊ KHOA,

Thân mẫu Nữ tu ANDRÉA NGUYỄN THỊ KIM LỆ,

thuộc Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 50,

thứ sáu, ngày 01 tháng 4 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt,

lúc 06 giờ 00, thứ ba, ngày 05 tháng 4 năm 2011.

Hỏa táng tại Du Sinh

và đặt tro cốt tại từ đường Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố TÊRÊXA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.