TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊXA BÙI THỊ KIM HƯƠNG,

Thân Mẫu Nữ tu TÊRÊXA NGUYỄN THỊ KIM THUỶ,

thuộc thuộc Cộng Đoàn Thanh Sơn – Gia Kiệm

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 00,

thứ ba, ngày 05 tháng 4 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Thanh – Bảo Lộc – Lâm Đồng.

Hưởng dương 67 tuổi.

Nghi thức Tẩm Liệm được cử hành lúc 06g00,

ngày 06 tháng 4 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

lúc 05 giờ 00, thứ năm, ngày 07 tháng 4 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Thanh.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố TÊRÊXA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông