DÒNG NỮ ĐAMINH ROSA LIMA

MIỀN MẸ MÔNG TRIỆU

 

 

 

“Hôm nay tôi đã gặp Đấng lòng tôi yêu mến” (Dc 3,4)

 

 

KÍNH BÁO

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Cộng đoàn chúng con xin kính báo :

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ THÀNH

Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1925 tại Đỗ Lâm – Hải Dương,

Khấn Dòng ngày 30 tháng 4 năm 1958,

đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 40,

thứ bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2011,

tại Tu viện Thánh Rosa Lima,

Giáo xứ Lạc Lâm, Giáo hạt Đơn Dương, Giáo phận Đàlạt,

hưởng thọ 86 tuổi – 53 năm Khấn Dòng.

Nghi thức tẩm liệm lúc 19 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2011.

Thánh lễ An Táng lúc 08 giờ 00,

thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2011,

tại Nhà thờ Giáo xứ Lạc Lâm.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lạc Lâm.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ,

Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu MARIA

sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

 

                                                    Kính Báo

                                         Tu viện Thánh Rosa Lima

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông