TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊXA NGUYỄN MỸ HẠNH,

Thân mẫu Nữ tu LUXIA NGUYỄN THỊ NGỌC HƯỜNG,

thuộc Cộng đoàn Nhà Chính, Hội Dòng MTG. Đàlạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ 15,

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Bác Ái, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hưởng dương 58 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 06 giờ 00

thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Bác Ái,

lúc 08 giờ 00, thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Bác Ái.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố TÊRÊXA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông