TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ANTÔN PHẠM VĂN TÍNH,

Thân Phụ Thày GIUSE PHẠM NGỌC TĨNH,

Chủng sinh Giáo phận Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 45,

thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Bình, Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đàlạt

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình,

lúc 05 giờ 00, thứ bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Bình.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố ANTÔN sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông