TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA PHAN THỊ MỸ,

Thân Mẫu Nữ tu ANNA TRẦN THỊ KIM AN - ÂN,

Phụ trách Cộng đoàn Đức Giang

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 00,

thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đàlạt

Hưởng thọ 88 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm cử hành lúc 15 giờ 00,

thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Xuân,

lúc 06 giờ 30, thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Xuân.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông