TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA TRẦN THỊ ƠN,

Thân Mẫu Nữ tu MARIA BÙI THỊ THIÊN Ý,

Phụ trách Cộng đoàn U Minh, Cần Thơ,

Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 00,

thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Bùi – Giáo hạt Bảo Lộc – Giáo phận Đàlạt,

hưởng thọ 91 tuổi.

Nghi thức Tẩm Liệm được cử hành lúc 15 giờ 00,

thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Bùi,

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Bùi.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông