HỘI DÒNG MTG. ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Lộc Thanh

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kính báo :

 

 

Nữ tu MARIA PHẠM THỊ THỨC

Sinh ngày 03 tháng 01 năm 1914 tại Phát Diệm – Ninh Bình,

Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1940,

Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1946,

Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1965,

Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1990,

Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2000,

đã được Chúa gọi về lúc 04 giờ 00,

thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2011,

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng,

hưởng thọ 97 tuổi – 71 năm Khấn Dòng.

Nghi thức tẩm liệm lúc 06 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2011

Thánh lễ An Táng lúc 06 giờ 30,

thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011

tại Nguyện Đường Hội Dòng (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – Bảo Lộc).

An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,

Quý Bề Trên, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị MARIA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

 

Kính Báo

Hội Dòng MTG. Đàlạt

 

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông