TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊXA ĐỖ THỊ THIỂM,

Thân Mẫu

Cha GIOAN NGUYỄN ANH TUẤN,

Tòa Giám Mục Đàlạt,

và Cha PHÊRÔ NGUYỄN THĂNG LONG,

Phó xứ Giáo xứ Lộc Đức, Giáo hạt Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 01 giờ 40,

thứ  bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đàlạt.

Hưởng thọ 77 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia lúc 06 giờ 00

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát,

lúc 08 giờ 30, thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Phường Lộc Phát, Bảo Lộc.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Bà Cố TÊRÊXA

và hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố TÊRÊXA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông