TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ĐAMINH ĐINH QUANG KHÁNH,

Thân Phụ Nữ tu ANNA ĐINH THỊ NGỌC TUYẾT,

thuộc Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 19 giờ 15,

thứ sáu, ngày 03 tháng 6 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Tân Hà, Giáo Hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 19 giờ 00,

thứ bảy, ngày 04 tháng 6 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hà,

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 06 tháng 6 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hà.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Cố ĐAMINH

và hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố ĐAMINH sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông