TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MÁTTA ĐINH THỊ ĐẬU,

Thân mẫu Nữ tu TÊRÊXA ĐỖ THỊ THANH UYÊN,

Phụ trách Cộng đoàn Tân Chí Linh - Saigon,

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 05,

thứ bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Đa Minh (Ba Chuông),

Giáo Hạt Phú Nhuận, Tổng Giáo Phận Saigon,

hưởng thọ 74 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 18 giờ 30,

thứ bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Đa Minh,

lúc 07 giờ 00, thứ năm, ngày 21 tháng 7 năm 2011.

Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa - Saigon.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn

hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố MÁTTA

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông