NỮ TU HỘI NHẬP THỂ TẬN HIẾN TRUYỀN GIÁO

403 Tân Hà – Lộc Tiến

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

 

 

CÁO PHÓ

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Nữ Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo kính báo :

 

Nữ tu MARIA LÊ THỊ BÍCH HIỀN

Sinh ngày 08 tháng 10 năm 1941,

tại Vạn Đồn – Thái Bình,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 9 giờ 00,

thứ hai, ngày 18 tháng 7 năm 2011,

tại Nhà Dưỡng Lão,

số 4 Lê Lợi, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng,

hưởng thọ 70 tuổi.

Nghi Thức tẩm liệm lúc 17 giờ 00,

Thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 2011.

 

Thánh lễ An Táng lúc 9 giờ 30,

thứ tư, ngày 20 tháng 7 năm 2011,

tại nguyện đường Nhà Dưỡng Lão,

số 4 Lê Lợi, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng,

do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tế.

 

Linh cửu được an táng tại Nghĩa trang Thanh Xuân.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,

Quý Bề Trên, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị MARIA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tu Hội xin chân thành cảm tạ.

 

                                                          Kính Báo.

                                   Nữ Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo