TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ VÕ MINH CẨN,

Thân phụ Nữ tu MAĐALÊNA VÕ THỊ LỆ HÒA,

thuộc Cộng đoàn Đại Lộc, Bảo Lâm,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 40,

thứ bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Xã Đoài, Giáo hạt Quảng Đức,

Giáo phận Ban Mê Thuột,

hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Xã Đoài,

lúc 08 giờ 30, thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2011.

Mai táng tại Nhà thờ Giáo xứ Xã Đoài.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn

hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố PHÊRÔ

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.

 


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông