TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN DŨNG,

Thân phụ Thày PHAOLÔ NGUYỄN THANH SƠN,

Phó tế Giáo phận Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 00,

thứ năm, ngày 04 tháng 8 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Xá,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đàlạt,

hưởng thọ 71 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia

lúc 06 giờ 30, thứ sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Xá,

lúc 07 giờ 30, thứ hai, ngày 08 tháng 8 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Xá.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Ông Cố GIUSE

và hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông