TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN QUỐC LONG,

Thân phụ Nữ Tu ANNA NGUYỄN THỊ LỆ MỸ,

thuộc Cộng đoàn Ngọc Thanh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 15,

thứ ba, ngày 09 tháng 8 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Bắc Hòa,

Giáo hạt Phú Thịnh, Giáo phận Xuân Lộc,

hưởng thọ 69 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia

lúc 16 giờ 00, thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Bắc Hòa,

lúc 06 giờ 30, thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Bắc Hòa.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.