TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông cố GIUSE BÙI VĂN KHƯỚC (TÔ),

Thân phụ

Đan sĩ MARIA BÙI THỊ HẢO,

thuộc Dòng Nữ Xitô Thánh Mẫu Phước Hải,

Và Nữ tu ANNA BÙI THỊ THẮM

thuộc Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn

đã an nghỉ trong Chúa lúc 05 giờ 00,

thứ bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Kim Phát,

Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đàlạt.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia

lúc 17 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2011

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Kim Phát,

lúc 09 giờ 00, thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Kim Phát.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.
Trang Cáo Phó & Hiệp Thông