Tòa Giám Mục Đàlạt

  9, Nguyễn Thái Học

  Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt – Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo –

Linh tông và huyết tộc kính báo :

Cha ANPHONGSÔ HOÀNG ĐỂ

Quản xứ Giáo xứ Ninh Loan, Giáo hạt Đức Trọng, Giáo Phận Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 45, thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2011

hưởng thọ 60 tuổi, 5 năm linh mục.

Cha ANPHONGSÔ sinh năm 1952, tại Vĩnh Linh – Quảng Trị.

Vào Tu Hội Tận Hiến năm 1982.

Gia nhập Vĩnh Viễn năm 2003.

Thụ phong linh mục năm 2006 tại Đàlạt.

Phó xứ Ninh Loan từ năm 2006 –2009.

Quản xứ Ninh Loan từ năm 2009 đến nay.

Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm lúc 09 giờ 00,

thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2011,

tại Giáo xứ Ninh Loan.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Ninh Loan,

lúc 08 giờ 00, thứ năm, ngày 01 tháng 9 năm 2011,

do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.

An táng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha ANPHONGSÔ

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đàlạt

Tu Hội Tận Hiến

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.

 

 

 

Xin Quý Cha Giáo phận dâng 3 Thánh lễ

cầu cho Cha Anphongsô theo luật Giáo phận.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông