" Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,
cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con."
- (TV 119)Cố Linh Mục Anphongsô Hoàng Để
Giáo xứ Ninh Loan, Giáo hạt Đức Trọng, Giáo Phận Đàlạt
1952 - 2011


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông