Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

Đơn Dương – Lâm Đồng

 

 

 

 


CÁO PHÓ

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn xin kính báo :

Thày PHÊRÔ ĐINH PHI LONG

Tu sĩ Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam,

đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 45 phút, thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2011,

tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Hưởng dương 26 tuổi, 2 năm khấn dòng.

·     Thày Phêrô sinh ngày 11 tháng 5 năm 1985,
tại Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

·     Nhập dòng ngày 25 tháng 8 năm 2005.

·     Vào Nhà tập ngày 15 tháng 8 năm 2007.

·     Khấn lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2009.

Nghi thức tẩm liệm lúc 06 giờ 15, thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2001

Thánh lễ an táng tại nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

lúc 10 giờ 00, thứ tư, ngày 14 tháng 9 năm 2011.

Sau đó mai táng tại Nghĩa Trang Đan viện.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Thày Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

kính báo.