TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CUỐN,

Thân Phụ Thầy Phêrô Nguyễn Thế Quang

thuộc Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 06 giờ 30,

thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2011,

tại tư gia, Giáo xứ Minh Giáo, Giáo phận Đàlạt.

Hưởng thọ 82 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Minh Giáo, Đàlạt

lúc 09 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2011.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Minh Giáo.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố PHÊRÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đàlạt kính báo.


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông